CLEAR WATER

CLEAR WATER น้ำยาสำหรับกำจัดความขุ่นของน้ำ และปัญหาน้ำเหลือง ที่มักพบในช่วงตั้งตู้ใหม่ นอกจากนั้นยังช่วยลดฟอสเฟตในน้ำส่งผลในการลดการเกิดตะไคร่ลงอีกด้วย

article code   Volume ราคา  
103-057 200ml 450.00 ADD TO CART
103-058 5,000ml 7000.00 ADD TO CART