PHYTON GIT SOL

Phyton Git Sol. Phyton Git รุ่นปรับปรุงให้มีความสามารถในการหยุดการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ (โดยเฉพาะตะไคร่สีน้ำเงินแกมเขียวที่ยากต่อการกำจัด) พัฒนาให้มีความข้นเป็นพิเศษทำให้ตัวน้ำยาคงอยู่ในบริเวณที่ต้องการไม่กระจายตัวหรือถูกน้ำพัดออกไปเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดการเจริญเติบโตของตะไคร่สีน้ำเงินแกมเขียวได้อย่างเห็นผล มีส่วนประกอบหลักเป็นสารสกัดจากพืชซึ่งมีผลในการฆ่าเชื่อแบคทีเรียแต่ไม่มีอันตรายต่อปลาและพรรณไม้น้ำในตู้

article code   Volume ราคา  
103-113 100ml 880.00 ADD TO CART
103-114 300ml 3150.00 ADD TO CART