GREEN BRIGHTY IRON

เมื่อพรรณไม้น้ำขาดธาตุเหล็กจะส่งผลทำให้ใบสูญเสียคลอโรฟิลและเจริญเติบโตช้า การให้ Green Brighty Iron จะช่วยเพิ่มสีของใบและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ

article code   Volume ราคา  
103-042 180ml 325.00 ADD TO CART
103-043 300ml 450.00 ADD TO CART
103-044 5,000ml 5500.00 ADD TO CART