Clear Super

Clear Super ผลิตจากถ่านกัมมันต์และกรดอินทรีย์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์กับพื้นปลูกและรักษาความสมดุลของสภาพภายในพื้นปลูก

article code   Volume ราคา  
105-021 50g 580.00 ADD TO CART