LIGHT SCREEN

LIGHT SCREEN ฉากไฟ LED สำหรับติดตั้งหลังตู้ช่วยเพิ่มความสว่างและความสวยงามของตู้พรรณไม้น้ำ ติดตั้งด้านหลังตู้ปลาได้ง่ายด้วยด้วย hook ที่มีมาให้ในชุด ช่วยให้ฉากหลังตู้เป็นสีขาวสว่าง นอกจากนี้ในชุดยังมีแผ่นฟิล์มไล่เฉดสีน้ำเงินซึงสามารถนำมาติดตั้งเพิ่มช่วยให้ได้ฉากหลังที่มีการไล่เฉดสีฟ้าได้อีกแบบหนึง ไฟ LED ยังสามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการสำหรับการถ่ายภาพหรือปรับให้เข้ากับแสงจากด้านบนตู้

*LIGHT SCREEN for 120-180cm aquarium tank is made-to-order.

article code   ราคา  
108-140 LIGHT SCREEN 60 9500.00 ADD TO CART
108-141 LIGHT SCREEN 90 14500.00 ADD TO CART