Lily Pipe P (Outflow)

ท่อแก้วใสสวยงามนี้ถูกออกแบบตามรูปร่างของดอกลิลลี่ ดูสวยงามมีคุณค่า และมีประโยชน์เฉพาะตัว Lily Pipe นี้สามารถสร้างกระแสน้ำที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ

Article CodeItemPipe diameter (mm)Outflow size (mm)Filter flow rate (L)Aquarium size (cm)
102-411P-1Ø10401045
102-412P-2Ø13401045-60
102-414P-4Ø13501090
102-416P-6Ø136010-20120
102-4161P-6Ø176020-30180

article code   ราคา  
102-411 P-1 2750.00 ADD TO CART
102-412 P-2 2900.00 ADD TO CART
102-414 P-4 3500.00 ADD TO CART
102-416 P-6 13∅ 3800.00 ADD TO CART
102-4161 P-6 17∅ 4200.00 ADD TO CART