DOOA Cell

DOOA Cell นอกจากจะเหมาะสำหรับต้นไม้ที่ต้องการความชื้นที่สม่ำเสมอแล้วแต่ยังเหมาะสำหรับต้นไม้ของป่าเขตร้อนและต้นไม้ที่อยู่ในที่ชุ่มน้ำอีกด้วย สามารถควมคุมความชื้นด้วยส่วน top case และปรับความชื้นของพื้นปลูกด้วย bottom case จึงสามารถปรับให้เหมาะกับต้นไม้ชนิดต่างๆที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ออกแบบให้สวยงามเหมาะกับบ้านที่มีต้องการนำต้นไม้ไปตกแต่ง ในส่วนของ bottom case มีสีให้เลือก 3 สี ให้เหมาะตามชนิดของต้นไม้

article code   ราคา  
151-320 DOOA CELL Clear 3550.00 ADD TO CART
151-321 DOOA CELL Amber 3550.00 ADD TO CART
151-322 DOOA CELL Emerald 3550.00 ADD TO CART