NA Thermometer

NA Thermometer J เทอร์โมมิเตอร์ที่ออกแบบสำหรับ Nature Aquarium มีพื้นหลังสีขาวทำให้ง่ายต่อการอ่านค่าอุณหภูมิ รูปทรงสวยงามเข้าได้ดีกับตู้ปลาแบบไร้คานอย่าง ADA Cube Garden สามารถติดตั้งบนขอบตู้ได้โดยไม่ต้องใช้ suction cup มีให้เลือกหลายขนาดตามความหนาของกระจกตู้ปลา

article code   ราคา  
102-011 NA Thermometer J-05WH 400.00 ADD TO CART
102-002 NA Thermometer J-06WH 400.00 ADD TO CART
102-003 NA Thermometer J-10WH 560.00 ADD TO CART
102-004 NA Thermometer J-12WH 600.00 ADD TO CART
102-005 NA Thermometer J-15WH 650.00 ADD TO CART