Pro Tool Bag II

The Pro-Tool Bag II กระเป๋าใส่เครื่องมือจัดและดูแลตู้พรรณไม้น้ำสำหรับมืออาชีพรุ่นที่ 2 ออกแบบให้เก็บเครื่องมือได้หลากหลายและหยิบใช้งานได้ง่าย สามารถใส่ได้ทั้งแบบเป็นเข็มขัดหรือสะพายข้าว สวยงามเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

article code   ราคา  
106-157 Pro Tool Bag II 2300.00 ADD TO CART