Origin of Creation TAKASHI AMANO Biography

หนังสือภาพที่นอกจากภาพ landscapes และ aquascapes ที่เป็นผลงานของ Takashi Amano ยังมีประวัติตั้งแต่วัยเยาว์ และเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงาน ตู้ Nature Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ Oceanário de Lisboa, Portugal.
นอกจากนั้นยังประกอบด้วยภาพถ่ายสุดท้ายที่ Takashi Amano ได้ถ่ายไว้ที่เมือง Kagoshima city สถานที่ ที่เขาได้ทำการรักษาตัว หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับต้นกำเนิดของการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังของภาพถ่าย Nature Aquarium และ สิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลงานของ Takashi Amano

article code   ราคา  
109-703 Origin of Creation TAKASHI AMANO Biography (English) 2200.00 ADD TO CART