Echinodorus Joyo Red Star

ต้นอะเมซอน ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ใบน้ำยาวเรียวสีแดงมีสีของเส้นใบชัดเจน

article code   ราคา  
191-929(LC074) Echinodorus joyo 'Red star' 380.00 ADD TO CART