Slim Wood

ขอนไม้ชนิดใหม่จาก ADA ที่มีกิ่งขนาดเล็ก ขนาดของขอนเหมาะสำหรับจัดตู้ขนาดเล็กจนถึงขนาด 90cm

article code   ราคา  
106-246 Slim wood S 450.00 ADD TO CART
106-246 Slim wood M 550.00 ADD TO CART