SOIL SCOOP MAGE

Soil Scoop MAGE ที่ตักดินงาน handmade จากช่างฝีมือที่มีความชำนาญงานดัดไม้ กระบอกไม้ beech ญี่ปุ่น มีขนาดพอดีมือ ยิ่งคุณใช้งานมากความมีเสน่ห์ของ Soil Scoop Mage ก็จะมีมากขึ้นตาม เคลือบผิวด้วย glass paint ให้ทนน้ำและความสกปรกในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะพื้นผิวที่สวยงามของไม้ (ลายไม้และสีอาจมีความแต่ต่างกันในแต่ละชิ้นจากลักษณะที่แตกต่างกันของไม้แต่ละชิ้นที่ใช้ในการผลิต)

ขนาด: Ø42×สูง150(mm)

article code   ราคา  
104-200 Soil Scoop MAGE 3800.00 ADD TO CART