CO2 Twist Counter

CO2 Twist Counter is a bubble เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ Pollen Glass Large และ Pollen Glass Beetle เราสามารถตรวจสอบปริมาณการให้ CO2 ได้อย่างง่ายดายแม้ใช้งานในตู้พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ จากการสังเกตุจำนวนฟองขนาดใหญ่ที่ลอยตัวขึ้นตามเกลียวใสภายใน CO2 Twist Counter
ด้วยการออกแบบและประโยชน์การใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ CO2 Twist Counter ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตู้พรรณไม้น้ำของคุณ

φ15×H170(mm)

article code   ราคา  
102-203 CO2 Twist Counter 4500.00 ADD TO CART