Tower

Tower เป็นถัง CO2 แบบเติมได้ (Refillable) ความจุเท่ากับ CO2 ขวดเล็ก 18 ขวด ถังมีความสูง 50 cm. มาพร้อมกับถังและฝาครอบสแตนเลสเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เหมาะกับตู้พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่

article code   ราคา  
101-112 Tower 25000.00 ADD TO CART