Bio Cryptocoryne pink panther

ต้นคริปโตโครีนที่ใบมีลักษณะเฉพาะตัว สีชมพูพร้อมลวดลายบนใบ

article code   ราคา  
IC185 BIO Cryptocoryne pink panther 350.00 ADD TO CART