ADA STAINLESS STEEL TUMBLER

แก้วเก็บรักษาอุณหภูมิ สวยงาม เป็นแก้ว 2 ชั้นผลิตจาก Stainless Steel ผิว hairline ผลิตจากแรงบันดาลใจ จากผลิตภัณฑ์ ADA ขัดผิวด้านในด้วยเทคนิคที่มีความประณีต

article code   ราคา  
109-001 3500.00 ADD TO CART