TERRA TAPE

Terra Tape เป็นเทปที่สามารถยึดติดกับขอนไม้และให้ความชื้นในเวลาเดียวกัน สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำที่ยึดเกาะกับผิวขอนไม้อย่างเช่นมอส

article code   ราคา  
156-202 260.00 ADD TO CART