STREAM PIPE ARC

ท่อ outflow ขนาด 15mm. ผลิตจากแก้วสำหรับเครื่องกรองนอกตุ้ Super Jet Filter ให้กระแสน้ำในทิศทางลงด้านล่างเล็กน้อย ไม่ต้องใช้ suction cup

article code   Pipe Diameter (mm) Height (cm) ราคา  
155-101 P-1 Ø10 10 1550.00 ADD TO CART
155-102 P-2 Ø13 12 1700.00 ADD TO CART