NEO GLASS AIR

ตู้ปลารูปแบบใหม่ที่มีพื้นที่ว่างอยู่ด้านล่าง ให้ความรู้สึกเหมือนตู้ลอยตัวอยู่เหนือพื้นอย่างมีเอกลักษณ์ สามารถนำไปใช้เป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงาม

article code   Size(cm) ราคา  
151-201 Neo Glass Air 15×D15×H25 W15×D15×H25 2250.00 ADD TO CART
151-202 Neo Glass Air 15×D15×H30 W15×D15×H30 2450.00 ADD TO CART
151-203 Neo Glass Air 20×D20×H8 W20×D20×H8 2200.00 ADD TO CART
151-204 Neo Glass Air 20×D20xH20 W20×D20xH20 2500.00 ADD TO CART
151-205 Neo Glass Air 30xD18xH12 W30xD18xH12 2400.00 ADD TO CART
151-206 Neo Glass Air 20xD20xH35 W20xD20xH35 2850.00 ADD TO CART
151-207 Neo Glass Air 20xD20xH30 W20xD20xH30 2600.00 ADD TO CART
151-208 Neo Glass Air 30xD30xH45 W30xD30xH45 4200.00
Out of stock