GLASS POT MARU

Glass Pot Maru โหลแก้วที่มาพร้อมกับฝาปิด สามารถใช้ปลูกต้นไม้ภายในโหลแล้วปิดฝาเพื่อคุมความชื้นภายในไว้
*เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือขนาดอาจมีความแตกต่างได้เล็กน้อย

article code   Size(mm) ราคา  
151-301 DOOA Glass Pot MARU Ø95×H146 850.00 ADD TO CART
151-305 Glass Pot MARU 130 Magnet Light G Set Ø130xH200 3350.00
Out of stock
151-303 DOOA Glass Pot MARU 95 Ø95×H146 950.00 ADD TO CART
151-303 DOOA Glass Pot MARU 95 950.00
Out of stock
153-016 DOOA Glass Pot MARU 130 Ø130xH200 1500.00 ADD TO CART