CO2 Bubble Counter

CO2 Bubble Counter เป็นอุปกรณ์สำหรับนับฟองคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ให้กับตู้พรรณไม้น้ำ ช่วยให้สามารถปรับปริมาณการให้คาร์บอนไดออกไซด์ให้เพียงพอกับความต้องการของ พรรณไม้น้ำที่แตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละตู้ ได้อย่างง่ายดายแม้คุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม ออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ทำง่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังดูเข้ากันได้ดีกับ Pollen Glass

article code   ราคา  
102-201 CO2 Bubble Counter 2150.00 ADD TO CART