Cabochon Ruby

วาล์วกันน้ำย้อนที่คงทนใช้งานได้ยาวนานและสวยงามในเวลาเดียวกัน ตัววาล์วทำจากเม็ดแร่ที่ใกล้เคียงกับทับทิมที่ไม่เกิดการสึกกร่อนแม้ผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ควรทำให้เม็ดแร่เปียกก่อนนำมาติดตั้งใช้งาน

article code   ราคา  
102-512 Cabochon Ruby 5500.00
Out of stock