BIO Rotala sp. ‘Bangladesh’

ต้น Rotala ที่มีใบเรียวเล็ก ใบจะเปลี่ยนสีจากเขียวเป้นเหลืองได้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

article code   ราคา  
191-217 (IC392) 280.00 ADD TO CART