BIO Cryptocoryne spiralis 'tiger'

พรรณไม้น้ำตะกูลคริปโตโครีนที่มีใบสีแดงยาวเรียวมีลวดลายเฉพาะตัว เหมาะใช้เป็นไม้หลังตู้

article code   ราคา  
191-203 (IC198) 350.00 ADD TO CART