BIO Alternanthera reineckii 'Mini'

พรรณไม้น้ำสีแดง มักใช้ปลูกบริเวณกลางตู้เพื่อเน้นจุดสนใจของตู้

article code   ราคา  
191-119 (IC408) 280.00 ADD TO CART