Pollen Glass Large

Pollen Glass Large เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาพร้อมกับแผ่นกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่กว้างมากขึ้น กับท่อแก้วรูปตัว J ติดกับ suction cup ดูสวยหรูหราเมื่อติดตั้งภายในตู้พรรณไม้น้ำ สำหรับตู้พรรณไม้น้ำที่ปลูกพรรณไม้น้ำที่ต้องการแสงมาก ปลูกอยู่อย่างหนาแน่น เช่น Riccia ที่ต้องการ CO2 ปริมาณมาก

ขนาด Ø20mm เหมาะ สำหรับตู้พรรณไม้น้ำขนาด 60cm
ขนาด Ø30mm เหมาะสำหรับตู้พรรณไม้น้ำขนาด 75-90cm

article code   ราคา  
102-106 20Ø for CO2 4200.00 ADD TO CART
102-116 20Ø for AIR 4200.00 ADD TO CART
102-107 30Ø for CO2 4650.00 ADD TO CART
102-117 30Ø for AIR 4650.00 ADD TO CART