BIO Scrophulariaceae limnophila sp.

พรรณไม้น้ำเจริญเติบโตในแนวราบ เหมาะสำหรับปลูกในบริเวณกลางตู้

article code   ราคา  
191-304 (IC419) 280.00 ADD TO CART