BIO Pogostemon helferi

รู้จักในชื่อต้นดาวน้อย มีใบเป็นลอนสวยงามดูน่าสนใจเมื่อปลูกเป็นกลุ่ม

article code   ราคา  
191-161 (IC035) 280.00 ADD TO CART