BIO Hemianthus micranthemoides

พรรณไม้น้ำขนาดเล็กที่ปลูกง่ายนิยมใช้ปลูกกลางตู้ สามารถตัดแต่งให้เป็นพุ่มได้

article code   ราคา  
191-151 (IC022) 280.00 ADD TO CART