BIO Cryptocoryne wendtii 'Brown'

ใบสีน้ำตาลเข้มของ Cryptocoryne wendtii 'brown' ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายกับตู้พรรณไม้น้ำ

article code   ราคา  
191-134 (IC094) 350.00 ADD TO CART