BIO Cryptocoryne axelrodi

พรรณไม้น้ำตะกูลคริปโตโครีน ให้ความรุ้สึกเป็นธรรมชาติเมื่อปลูกใกล้ๆกับขอนไม้

article code   ราคา  
191-132 (IC090) 350.00 ADD TO CART