BIO Cryptocoryne parva

ต้นคริปโตโครีนที่มีขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่ง สามารถนำมาปลูกเป็นไม้หน้าตู้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่ช้าจึงจำเป็นต้องปลูกเป็นจำนวนมาก

article code   ราคา  
191-137 (IC093) 350.00 ADD TO CART