BIO Micranthemum sp.

พรรณไม้น้ำเติบโตในระดับไม่สูงคลุมพื้นปลูกได้อย่างสวยงาม เลี้ยงง่ายและแข็งแรงทนต่อการตัดแต่งหลายๆครั้งได้ดี

* For foreground

article code   ราคา  
191-150 (IC029) 280.00 ADD TO CART