Moss Cotton

Moss Cotton เป็นด้ายสำหรับใช้พันให้มอสให้ติดกับขอนไม้ ตัวเส้นด้ายจะสามารถย่อยสลายไปเองได้พอดีกับเวลาที่มอสยึดตัวเองกับขอนไม้แล้ว ด้ายมีสีเขียวเข้มคล้ายกับสีตามธรรมชาติของมอสทำให้ดูกลมกลืนกับมอสและขอนไม้ได้เป็นอย่างดี

article code   ราคา  
106-033 Moss Cotton 200m roll 250.00 ADD TO CART