Sand Flattener

Sand Flattener เครื่องมือพิเศษสำหรับปรับผิวพื้นปลูกให้เรียบ ไม่เพียงแต่สามารถใช้สำหรับตอนตั้งตู้ใหม่เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ปรับแต่งผิวพื้นปลูกหลังจากเปลี่ยนน้ำได้อีกด้วย เลือกใช้ปลายสองด้านที่มีขนาดใหญ่และเล็กเพื่อปรับแต่งรายละเอียดในตำแหน่งต่างๆของตู้

article code   Length (mm) ราคา  
106-060 Sand Flattener 270 1535.00 ADD TO CART