Pro-Brush Hard

Pro Brush Hard เครื่องมือดูแลรักษาตู้พรรณไม้น้ำสำหรับมืออาชีพ ใช้สำหร้บกำจัดตะไคร่น้ำที่อยู่บนขอนไม้หรือก้อนหินในตู้พรรณไม้น้ำ แตกต่างจาก Pro Brush รุ่นปกติที่ขนแปรงทำจากโลหะ ทำให้สามารถขัดตะไคร่ขนสีดำและตะไคร่ชนิดที่ติดแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

article code   ราคา  
106-084 Pro-Brush Hard 1600.00 ADD TO CART