Pinsettes Series

คีมคีบพรรณไม้น้ำรุ่นสำหรับมืออาชีพ ที่ให้ความสำคัญกับแรงสปริงที่เหมาะสม ปลายจับที่แม่นยำ และความยาวที่ใช่งานสะดวก คีมคีบพรรณไม้น้ำเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีใช้ในการจัดตู้พรรณไม้น้ำ คีมคีบจาก ADA ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะกับการใช้ปลูกพรรณไม้น้ำรอบๆก้อนหิน ขอนไม้ หรือ พื้นที่ว่างระหว่างพรรณไม้น้ำแต่ละต้น ให้สามารถทำได้อย่างสะดวก

article code   Length (mm) ราคา  
106-061 Pinsettes S 160 1650.00 ADD TO CART
106-062 Pinsettes M 210 1750.00 ADD TO CART
106-063 Pinsettes L 270 2150.00 ADD TO CART
106-064 Pinsettes XL 300 2400.00 ADD TO CART