Metal Halide Lamp 150W

หลอด Metal Halide ขนาด 150 วัตต์ ให้แสงที่เป็นเอกสักษณ์ที่ 8,000 เคลวิน เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำและให้สีสันพรรณไม้น้ำที่สวยเป็นธรรมชาติ

article code   ราคา  
108-036 NAMH-150W (for aquatic plants, 150W) 3500.00 ADD TO CART
108-0361 NAG-150W-Green (for aquatic plants, 150W) 3500.00 ADD TO CART