DOOA Glass Pot MARU 130

Glass Pot MARU ขนาดใหญ่ออกแบบใหม่ให้มีรูระบายอากาศเพื่อควบคุมความชื้นภายในให้อยู่ในระดับปานกลางทำให้เหมะสำหรับการปลูกต้นไม้ที่ชอบสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้น และยังเหมาะสำหรับการจัด mini Paludarium ที่ปลูกพรรณไม้อย่าง Lagenandra, jewel orchids ร่วมกับก้อนหินและขอนไม้ ที่อาจทำได้ยากใน Glass Pot MARU รุ่นเล็ก

มาพร้อมชุดไฟ Magnet Light G และวัสดุปลูก Jungle Soil (700ml) และ Jungle Base(200ml)