CUBE GARDEN ขนาดใหม่

ตู้ปลา CUBE GARDEN ขนาดใหม่ 3 ขนาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Nature Aquarium

Cube Garden W60×D45×H36(cm) ด้วยความลึกที่มากขึ้นทำให้สามารถจัดตู้ที่มีมิติความลึกที่มากขึ้น 1.5 เท่าจากตู้ 60cm ขนาดมาตราฐาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้เป็น Aqua Terrarium ร่วมกับ Mizukusa Mist Wall
และCube Garden W60×D30×H25(cm)และ W45×D27×H20(cm)ซึ่งเหมาะสำหรับ Aqua Terrarium ที่ใช้พรรณไม้น้ำแบบใบบกหรือจัดตู้พรรณไม้น้ำในแบบ panoramic aquascape โดยใช้วัสดุจัด layout ขนาดเล็ก

เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้